Όρια Βαθμολόγησης - Πρόκρισης

1) ΗΛΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020:

Οι ηλικίες των αθλητών – τριών που καθορίζουν τις διάφορες κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΗΛΙΚΙΕΣ

ΕΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1

K12 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

9 - 10 - 11

2009 – 2010 - 2011

2

K14 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

12 - 13

2007 – 2008

3

K16 (ΑΓΟΡΙΑ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

14 - 15

2005 – 2006

4

K18 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

16 - 17

2003– 2004

5

K20 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

18 - 19

2001 – 2002

6

K23 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ)

20 - 22

1998 – 1999 - 2000

7

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

23 και άνω

1997 και μεγαλύτεροι - ες


Κ16 - ΑΓΟΡΙΑ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
80 10΄΄84 10΄΄6 9''94 9''7 10"34
150 20΄΄04 19΄΄8 18''64 18''4 19΄΄44
1.200 4΄08΄΄14 4΄08΄΄0 3΄40΄΄14 3΄40΄΄0 3΄54΄΄14
3.000 11΄50΄΄14 11΄50΄΄0 10΄30΄΄14 10΄30΄΄0 11΄10΄΄14
100 ΕΜΠ 18΄΄04 17΄΄8 15''74 15''5 16"74
200 EMΠ (0,76) 33΄΄24 33΄΄0 29΄΄24 29΄΄0 30''74
2.000 (Φ.Ε) Χ.Λ. 8΄24΄΄14 8΄24΄΄0 7΄48΄΄14 7΄48΄΄0 8΄00΄΄14
ΥΨΟΣ 1.52 1.64 1.60
EΠΙ ΚΟΝΤΩ 2.60 3.00 2.70
ΜΗΚΟΣ 5.10 5.80 5.50
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 13.50 14.30 13.80
ΣΦΑΙΡΑ 10.50 13.00 12.00
ΔΙΣΚΟΣ 29.50 40.00 35.00
ΑΚΟΝΤΙΟ 32.50 41.00 37.00
ΣΦΥΡΑ 33.00 42.00 38.00
ΕΞΑΘΛΟ 2.900 Β 3.400 Β 3.000 Β
5.000 Β 33΄00΄΄14 33΄00΄΄0 30΄00"14 30΄00΄΄0 31΄00΄΄14
4Χ80 43΄΄64 43΄΄5 39΄΄14 39΄΄0 41''44
4X200 ΜΙΚΤΗ 2΄02΄΄14 2΄02΄΄0 1΄52΄΄14 1΄52΄΄0 1΄57΄΄14
3Χ1.200 12΄38΄΄14 12΄38΄΄0 11΄50΄΄14 11΄50΄΄0 12΄08΄΄14

Κ16 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
80 12΄΄04 11΄΄8 10''94 10''7 11"44
150 22΄΄64 22΄΄4 20"74 20"5 21"74
1.200 4'49"14 4΄49"0 4΄14"14 4΄14"0 4΄30"14
3.000 14΄37"14 14΄37"0 12΄18"14 12΄18"0 13΄15"14
80 ΕΜΠ 16΄΄24 16΄΄0 13''34 13''1 14΄΄74
200 EMΠ (0,76) 36΄΄24 36΄΄0 32"24 32"0 34"24
2.000 (Φ.Ε) Χ.Λ. 9΄30΄΄14 9΄30΄΄0 8΄48΄΄14 8΄48΄΄0 9΄10΄΄14
ΥΨΟΣ 1.33 1.47 1.40
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 2.20 2.40 (2.50 όριο πρόκρισης) 2.30
ΜΗΚΟΣ 4.30 4.90 (5.00 όριο πρόκρισης) 4.60
ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ 11.50 12.40 12.10
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 8.30 10.50 9.40
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 22.00 28.00 25.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 24.00 31.00 28.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 28.00 35.00 31.50
ΕΞΑΘΛΟ 3.000 Β. 3.500 Β 3.200 Β
5.000 Β 37΄00΄΄14 37΄00΄΄0 33΄00’’14 33’00’’0 34΄00΄΄14
4Χ80 48"34 48"2 43"14 43"0 45"64
4X200 ΜΙΚΤΗ 2΄02΄΄14 2΄02΄΄0 1΄52΄΄14 1΄52΄΄0 1΄57΄΄14
3Χ1.200 14΄37΄΄14 14΄37΄΄0 13΄45΄΄14 13΄45΄΄0 14΄04΄΄14

Κ18 -  ΑΓΟΡΙΑ 2020 
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.  ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ  ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. 
100 12΄΄64 12΄΄4 11"64 (11"54 όριο πρόκρ) 11"4 11.94
200 26΄΄14 25΄΄9 23"64 23"4 24"24
400 58΄΄94 58΄΄8 52"84 52"7 55"04
800 2'16''14 2΄16΄΄0 2΄04"14 2΄04"0 2' 09"64
1.500 4΄50΄΄14 4΄50΄΄0 4΄22"14 4΄22"0 4΄30΄΄14
3.000 10΄25΄΄14 10΄25΄΄0 9΄42"14 (9΄38"14 όριο πρόκρ.) 9:42"0 (9΄38"0 όριο πρόκ) 9΄55΄΄14
2.000 Φ.Ε 7΄53΄΄14 7΄53΄΄0 6'52''14 6'52''0 7΄22΄΄64
110 ΕΜΠ 18΄΄74 18΄΄5 16''84 16''6 17"74
400 ΕΜΠ 65΄΄84 65΄΄7 60''64 60''5 62΄΄64
ΥΨΟΣ 1.64 1.75 1.70
ΚΟΝΤΩ 3.00 3.70 3.30
ΜΗΚΟΣ 5.40 6.35 (6.40 όριο πρόκρ) 6.00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 11.55 13.00 12.30
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 10.90 14.20 12.60
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 31.00 42.00 36.50
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 34.50 48.00 42.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 34.00 48.00 41.00
ΔΕΚΑΘΛΟ 3.850 5.050 Β 4.450 B
10.000 Β 1:00΄00΄΄14 1:00΄00΄΄0 56'00''14 56'00''0 59΄00"14
4Χ100 50΄΄74 50΄΄6 46''14 46''0 48΄΄44
4Χ400 4΄01΄΄74 4΄01΄΄6 3'44''04 3΄43΄΄9 3΄52΄΄84

Κ18 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2020 
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
100 14΄΄64 14΄΄4 13.04 12΄8 13”54
200 31΄΄04 30΄΄8 27΄04 26΄8 27”94
400 1΄09''94 1΄09΄΄8 1΄02"84 1΄02"7 1΄05”24
800 2΄48΄΄14 2΄48΄΄0 2΄27"14 2΄27"0 2΄36”14
1.500 6΄03΄΄64 6΄03΄΄5 5΄12"14 5'12"'0 5΄34”84
3.000 13΄12΄΄14 13΄12΄΄0 11'40''14 11'40"0 12΄20”14
2.000 Φ.Ε 9΄00΄΄14 9΄00΄΄0 8΄30΄΄14 8΄30΄΄0 8΄45΄΄14
110 ΕΜΠ 19΄΄14 18΄΄9 16''64 16''4 17”54
400 ΕΜΠ 1΄17΄΄14 1΄17΄΄0 1΄11''14'' 1΄11''0 1΄14΄΄14
ΥΨΟΣ 1.38 1.53 (1.56 όριο πρόκρισης) 1.45
ΚΟΝΤΩ 2.50 2.90 (3.10 όριο πρόκρισης) 2.80
ΜΗΚΟΣ 4.50 5.25 (5.35 όριο πρόκρισης) 5.00
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 9.40 10.50 (10.80 όριο πρόκρισης) 10.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9.40 12.00 11.00
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 25.00 32.00 29.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 28.00 35.00 31.50
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 33.00 41.00 (43.00 όριο πρόκρισης) 39.00
ΔΕΚΑΘΛΟ 2.900β 3.600β 3.250β
5.000 Β 33΄00΄΄14 33΄00΄΄0 31΄00΄΄14 31΄00΄΄0 31'30''14
4Χ100 58΄΄94 58΄΄8 52''04 51΄΄9 55''44
4Χ400 4΄46΄΄04 4΄45΄΄9 4'24''04 4'23''9 4'35''04

Κ20 - ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Κ23 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2020
ΑΓΩΝΙΣΜΑ Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ Κ20 - Κ23 (ΑΝΔΡΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ. Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ Κ20 - Κ23 (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡ.
100 11''34 11''1 11''54 12''94 12''7 13''34
200 23''04 22''8 23''34 26''74 26''5 27''64
400 51''64 51''5 52''44 1΄01''64 1΄01''5 1΄03''14
800 2'00''64 2'00''5 2'04''04 2'25''64 2'25''5 2'29''14
1.500 4΄14΄΄14 4΄14΄΄0 4'18''14 5'06''14 5'06''0 5'21''14
3.000 Κ20 9'50''14 11'50''14
5.000 16'30''14 16'30''0 16'50''14 20'40''14 20'40''0 21'15''14
* 10.000 Κ23 (Α-Γ) 34'00''14 34'00''0 35΄00”14 44΄30''14 44΄30''0 46'30''14
3.000 Φ.Ε 10'25''14 10'25''0 10'38''14 13΄18΄΄14 13΄18΄΄0 14΄00''14
110 -100 ΕΜΠ 16''74 - Κ20 /17”04 - Κ23 16''5 - Κ20 / 16”8 - Κ23 16''94 - Κ20 / 17''24 - Κ23 17''64 17''4 17''84
400 ΕΜΠ 1'00''84 1’ 00’’7 1΄01’’14 1’10’84 1’10’7 1΄11’’64
ΥΨΟΣ 1.86 1.84 1.56 1.50
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ 4.00 3.60 3.20 3.00
ΜΗΚΟΣ 6.60 6.30 5.40 5.20
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 13.50 13.40 11.20 10.80
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 14.30 Κ20 - 12.50 - Κ23 13.60 Κ20 - 11.50 Κ23 10.40 9.80
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 42.00 Κ20 - 38.00 - Κ23 39.00 Κ20 - 35.00 Κ23 34.00 30.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 48.00 47.00 35.00 32.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 47.00 Κ20- 45.00 Κ23 45.00 - Κ20 - 38.00 Κ23 38.00 33.00
** ΔΕΚΑΘΛΟ 5.000 B - Κ20- 4.900 Β - Κ23 4.800 Β - Κ20 - 4.600 Β - Κ23
** ΕΠΤΑΘΛΟ 3600Β 3.300 Β
10.000 Β. - Κ20 55'00''14 55'00''0 56'00''14 1:00΄00' 14 1:00΄00' 0 1:01'45''14
** 20.000 Β. - Κ23 2:00' 00'' 00 2:00' 00'' 0 2:02'00' 00 2:15΄00''00 2:15΄00''0 2:18'00" 00
4 Χ 100 45”04 44”9 45" 24 52”44 52”3 52''64
4 Χ 400 3΄37”64 3΄37”5 3'38''14 4΄21”64 4΄21”5 4'24''14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020
** 20.000 Β. - Δέκαθλο - Έπταθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

ΑΝΔΡΕΣ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ.
100 11΄΄84 11΄΄6 11''24 11''0 11΄΄34
200 24΄΄24 24΄΄0 22''84 22''6 23΄΄04
400 54΄΄24 54΄΄1 51''14 51''0 51΄΄84
800 2΄06΄΄14 2΄06΄΄0 1΄58΄΄64 1΄58΄΄5 1΄59΄΄64
1.500 4΄23΄΄14 4΄23΄΄0 4'08''14 4'08''0 4΄11΄΄64
* 5.000 17΄00΄΄14 17΄00΄΄0 16΄16"14 ΥΨ. ΠΡΙΜ. * 15΄50"00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 16΄16"0 ΥΨ ΠΡΙΜ. *15΄50"0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 16΄16" 00
* 10.000 33'00''14 33'00''0 34΄00΄΄14
** ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 1:25΄00"00 1:25΄00"00 1:32΄00¨00
** ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2:55΄00"00 2:55΄00"00 3:15΄00¨00
3.000 Φ.Ε. 10'50''14 10'50''0 10'15''14 ΠΡΙΜ. 10'00''00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 10'15''0 ΠΡΙΜ. 10'00''0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 10΄15΄΄14
110 ΕΜΠ 17΄΄24 17΄΄0 16''54 16''3 16"64
400 ΕΜΠ 1΄02"74 1΄02"6 59''64 59''5 1΄00"64
ΥΨΟΣ 1.82 1.90 1.86
ΚΟΝΤΩ 3.60 4.10 4.00
ΜΗΚΟΣ 6.10 6.80 6.70
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 12.80 13.80 13.70
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 11.50 13.00 Α - 14.50 ΕΦ. 12.90
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 35.00 40.00 Α - 42.00 ΕΦ 39.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 44.00 52.00 51.00
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 42.00 47.00 Α - 47.00 ΕΦ 46.00
** ΔΕΚΑΘΛΟ 4.500 Β 4.900 Β. (Α) & 5.000 Β. (ΕΦ) 4.850 Β
10.000 Β. 54΄00΄΄14 54΄00΄΄0 52'00''14 52'00''0
** 20.000 Β. 1:50' 00'' 00 1:50' 00'' 0 1:55΄00'00
** 50.000 Β. 5:10'00''00 5:10'00''0 5:15΄0'00
4Χ100 46΄΄44 46΄΄3 44΄΄44 44΄΄3 44΄΄94
4Χ400 3΄42"14 3΄42"0 3΄35"14 3΄35"0 3΄36"14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020 * Στα 5.000 μ υπάρχει όριο προκρισης και από τα 1.500μ - 3.000μ - 10.000μ - 3.000 Φ.Ε.     
** Ημιμαραθώνιος - Μαραθώνιος - 20.000 Β. - 50.000 Β - Δέκαθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 2020
  ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΙΑ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ
AΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ. ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝ. ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΑΣΤ. ΤΑΠ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ. ΧΡΟΝ
100 13΄΄74 13΄΄5 12''84 12''6 13"04
200 28΄΄54 28΄΄3 26''54 26''3 27"04
400 1΄05''04 1΄04΄΄9 1΄01''14 1΄01''0 1΄02΄΄14
800m 2΄32΄΄14 2΄32΄΄0 2'23''14 2'23''0 2΄26΄΄14
1.500 5΄27΄΄14 5΄27΄΄0 5΄05΄΄14 5΄05΄΄0 5΄10"64
5.000 21΄15"14 21΄15"0 20' 20"14 ΥΨ. ΠΡΙΜ. *19' 20"00 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 20'20''0 ΥΨΗΛ ΠΡΙΜ. *19΄20'0 ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ 20΄12"14
* 10.000 44΄00''14 44΄00''0 46΄00΄΄14
** ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 1:45΄00"00 1:45΄00"00 2:00΄00''00
** ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 3:40΄00''00 3:40΄00''00 4:00΄00''00
3.000 Φ.Ε. 13΄50΄΄14 13΄50΄΄0 13΄00΄΄14 13΄00΄΄0 13΄10΄΄14
100 ΕΜΠ 18΄΄14 17΄΄9 16''84 16''6 16"94
400 ΕΜΠ 1΄12"64 1΄12"5 1΄09'64 1΄09''5 1΄10"64
ΥΨΟΣ 1.50 1.59 1.55
ΚΟΝΤΩ 2.90 3.20 3.10
ΜΗΚΟΣ 5.00 5.50 5.35
ΤΡΙΠΛΟΥΝ 10.40 11.20 11.00
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 9.60 10.70 10.60
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ 32.00 36.00 35.00
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ 33.00 36.00 34.50
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ 35.00 40.00 39.00
** ΕΠΤΑΘΛΟ 3.100 Β 3.600 B 3.450 B
10.000 Β. 1:00΄30"14 1:00' 30"0 58'30''14 58'30''0
** 20.000 Β. 2:10΄00'' 00 2:10΄00'' 0 2:15΄00''00
** 50.000 Β. 6:05΄00"00 6:05΄00"00 6:10΄0"00
4Χ100 54΄΄44 54΄΄3 51΄΄64 51΄΄5 52΄΄04
4Χ400 4΄24"14 4΄24΄΄0 4΄19"14 4΄19"0 4΄21"14
* 10.000: Τα έτη 2019 - 2020 * Στα 5.000 μ υπάρχει όριο προκρισης και από τα 1.500μ - 3.000μ - 10.000μ - 3.000 Φ.Ε.** Ημιμαραθώνιος - Μαραθώνιος - 20.000 Β. - 50.000 Β - Έπταθλο : Τα έτη 2018 - 2019 - 2020

Print   Email

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.