Αστυνομία - Ειδικοί Φρουροί

Uncategorised Hits: 152

  Οι υποψήφιοι - ες για τις Αστυνομικές Σχολές - Ειδικών φρουρών, εκτός από τις γραπτές εξετάσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε  Ψυχοτεχνικές Εξετάσεις, σε Υγειονομικές Εξετάσεις, αλλά και σε Αθλητικές Δοκιμασίες. Ειδικότερα οι υποψήφιοι - ες υποβάλλονται στις παρακάτω αθλητικές δοκιμασίες.

Αθλητικές Δοκιμασίες για Άντρες και Γυναίκες:

  Τώρα, στα αγωνίσματα του Δρόμου οι υποψήφιοι - ες έχουν δικαίωμα για μία μόνο προσπάθεια ενώ στα αγωνίσματα του Άλματος Εις Μήκος και της Σφαιροβολίας οι υποψήφιοι - ες δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι - ες περάσουν το όριο με την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια, δεν χρειάζεται να γίνουν οι υπόλοιπες προσπάθειες.

  Σωματομετρικά χαρακτηριστικά:

 Ύψος

   Οι υποψήφιοι, άντρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

 Δείκτης Μάζας Σώματος

   Ο Δ.Μ.Σ. βρίσκεται από το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

  Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα :Αν ένας υποψήφιος έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 70 κιλά, τότε ο Δείκτης Μάζας Σώματος του είναι:

Δείκτης Μάζας Σώματος  = Βάρος = 80 = 22,2
 Ύψος2 1,90 * 1,90

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ

bmi results 640

Οι αθλητικές δοκιμασίες γίνονται, εφόσον οι υποψήφιοι - ες κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις. Οι αθλητικές δοκιμασίες δεν δίνουν επιπλέον μόρια στους υποψηφίους - ες. Είναι όμως υποχρεωτικό να περάσουν τα όρια που υπάρχουν σε κάθε αγώνισμα για να γίνουν δεκτοί - ες στη σχολή.

  Τα όρια των αγωνισμάτων για τις σχολές της Αστυνομίας και Ειδικών φρουρών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

Σχολές Αστυνομίας Δρόμος
100μ
Δρόμος
1000μ
Άλμα
σε ύψος
Άλμα
σε μήκος
Ρίψη
Σφαίρας
Σχολή Αξιωματικών 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Σχολή Αστυφυλάκων 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Ειδικοί Φρουροί 16΄΄ 4΄20΄΄ 1,05 μ. 3,6 μ. 4,5 μ.
Print