Οι Προπονητές Μας

Image

Μάριος Σπυράτος

Προνήπια Νήπια, Α΄και Β΄Δημοτικού

Χρήστος Λίβας

Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού, - Αγωνιστική Ομάδα

Νικόλαος Καραμικές

Γυμνάσια Λύκεια, - Αγωνιστική Ομάδα